Rosen2: mouse strains tested

Rosen2 sample sizes
Rosen2 animal documentation
All MPD data involving BXD strains


Strain Rosen2
values
Vendor MGI info Full nomenclature
BXD11/TyJ View data JAX:000012 (same)
BXD12/TyJ View data JAX:000045 (same)
BXD13/TyJ View data JAX:000040 (same)
BXD14/TyJ View data JAX:000329 (same)
BXD15/TyJ View data JAX:000095 (same)
BXD16/TyJ View data JAX:000013 (same)
BXD18/TyJ View data JAX:000015 (same)
BXD19/TyJ View data JAX:000010 (same)
BXD1/TyJ View data JAX:000036 (same)
BXD20/TyJ View data JAX:000330 (same)
BXD21/TyJ View data JAX:000077 (same)
BXD22/TyJ View data JAX:000043 (same)
BXD23/TyJ View data JAX:000098 (same)
BXD24/TyJ-Cep290rd16/J View data JAX:000031 (same)
BXD25/TyJ View data JAX:000081 (same)
BXD27/TyJ View data JAX:000041 (same)
BXD28/TyJ View data JAX:000047 (same)
BXD2/TyJ View data JAX:000075 (same)
BXD30/Ty View data (none) (same)
BXD31/TyJ View data JAX:000083 (same)
BXD32/TyJ View data JAX:000078 (same)
BXD33/TyJ View data JAX:003222 (same)
BXD34/TyJ View data JAX:003223 (same)
BXD35/Ty View data (none) (same)
BXD36/TyJ View data JAX:003225 (same)
BXD38/TyJ View data JAX:003227 (same)
BXD39/TyJ View data JAX:003228 (same)
BXD40/TyJ View data JAX:003229 (same)
BXD42/TyJ View data JAX:003230 (same)
BXD43/RwwJ View data JAX:007093 (same)
BXD45/RwwJ View data JAX:007096 (same)
BXD48a/RwwJ View data JAX:007139 (same)
BXD48/RwwJ View data JAX:007097 (same)
BXD50/RwwJ View data JAX:007099 (same)
BXD55/RwwJ View data JAX:007103 (same)
BXD56/RwwJ View data JAX:007104 (same)
BXD5/TyJ View data JAX:000037 (same)
BXD60/RwwJ View data JAX:007105 (same)
BXD61/RwwJ View data JAX:007106 (same)
BXD63/RwwJ View data JAX:007108 (same)
BXD64/RwwJ View data JAX:007109 (same)
BXD65a/RwwJ View data JAX:007140 (same)
BXD65b/RwwJ View data JAX:009677 (same)
BXD65/RwwJ View data JAX:007110 (same)
BXD66/RwwJ View data JAX:007111 (same)
BXD67/RwwJ View data JAX:007112 (same)
BXD68/RwwJ View data JAX:007113 (same)
BXD69/RwwJ View data JAX:007114 (same)
BXD6/TyJ View data JAX:000007 (same)
BXD70/RwwJ View data JAX:007115 (same)
BXD71/RwwJ View data JAX:007116 (same)
BXD73a/RwwJ View data JAX:007124 (same)
BXD73/RwwJ View data JAX:007117 (same)
BXD74/RwwJ View data JAX:007118 (same)
BXD75/RwwJ View data JAX:007119 (same)
BXD76/Rww View data (none) (same)
BXD77/RwwJ View data JAX:007121 (same)
BXD79/RwwJ View data JAX:007123 (same)
BXD83/RwwJ View data JAX:007126 (same)
BXD84/RwwJ View data JAX:007127 (same)
BXD85/RwwJ View data JAX:007128 (same)
BXD86/RwwJ View data JAX:007129 (same)
BXD87/RwwJ View data JAX:007130 (same)
BXD89/RwwJ View data JAX:007132 (same)
BXD8/TyJ View data JAX:000084 (same)
BXD90/RwwJ View data JAX:007133 (same)
BXD93/Rww View data (none) (same)
BXD98/RwwJ View data JAX:007141 (same)
BXD9/TyJ View data JAX:000105 (same)
C57BL/6J View data JAX:000664 (same)
DBA/2J View data JAX:000671 (same)


  71 strains.


See also: Rosen2 animal documentation