Yuan1: mouse strains tested

Yuan1 sample sizes
Yuan1 animal documentation


Strain Yuan1
values
Vendor MGI info Full nomenclature
129S1/SvImJ View data JAX:002448 (same)
A/J View data JAX:000646 (same)
AKR/J View data JAX:000648 (same)
BALB/cByJ View data JAX:001026 (same)
BTBR T+ Itpr3tf/J View data JAX:002282 (same)
BUB/BnJ View data JAX:000653 (same)
C3H/HeJ View data JAX:000659 (same)
C57BL/10J View data JAX:000665 (same)
C57BL/6J View data JAX:000664 (same)
C57BLKS/J View data JAX:000662 (same)
C57BR/cdJ View data JAX:000667 (same)
C57L/J View data JAX:000668 (same)
CAST/EiJ View data JAX:000928 (same)
CBA/J View data JAX:000656 (same)
DBA/2J View data JAX:000671 (same)
FVB/NJ View data JAX:001800 (same)
KK/HlJ View data JAX:002106 (same)
LP/J View data JAX:000676 (same)
MOLF/EiJ View data JAX:000550 (same)
MRL/MpJ View data JAX:000486 (same)
NOD.B10Sn-H2b/J View data JAX:002591 (same)
NON/ShiLtJ View data JAX:002423 (same)
NZO/HlLtJ View data JAX:002105 (same)
NZW/LacJ View data JAX:001058 (same)
P/J View data JAX:000679 (same)
PL/J View data JAX:000680 (same)
Pohn/Deh View data (none) (same)
PWD/PhJ View data JAX:004660 (same)
RIIIS/J View data JAX:000683 (same)
SJL/J View data JAX:000686 (same)
SM/J View data JAX:000687 (same)
SWR/J View data JAX:000689 (same)
WSB/EiJ View data JAX:001145 (same)


  33 strains.


See also: Yuan1 animal documentation