Mouse strain: C57BL/6NNIH
(No vendor info)             inbred             MGI / IMSR info