Mouse strain: C57BL/6JCrl
(No vendor info)             inbred             MGI / IMSR info