Mouse strain: AEJ/GnLeJ
Vendor: JAX:000199                         MPD ID: 181            


• List all studies involving AEJ/GnLeJ  (1)

• Retrieve SNPs for AEJ/GnLeJ

• Compare AEJ/GnLeJ vs. one other strain

• Strain type:  Inbred

• Vendor availability status:  Strain unavailable at this time