Hampton1: mouse strains tested

Hampton1 sample sizes
Hampton1 animal documentation


Strain Hampton1
values
Vendor MGI info Full nomenclature
129S1/SvImJ View data JAX:002448 (same)
A/J View data JAX:000646 (same)
AKR/J View data JAX:000648 (same)
BALB/cJ View data JAX:000651 (same)
BTBR T+ Itpr3tf/J View data JAX:002282 (same)
C3H/HeJ View data JAX:000659 (same)
C57BL/6J View data JAX:000664 (same)
CAST/EiJ View data JAX:000928 (same)
CBA/J View data JAX:000656 (same)
DBA/2J View data JAX:000671 (same)
FVB/NJ View data JAX:001800 (same)
LP/J View data JAX:000676 (same)
NOD/ShiLtJ View data JAX:001976 (same)
NZB/BlNJ View data JAX:000684 (same)
PL/J View data JAX:000680 (same)
SJL/J View data JAX:000686 (same)
SWR/J View data JAX:000689 (same)


  17 strains.


See also: Hampton1 animal documentation