Benavides1: sample sizes

Number of animals tested for each measure in this project, by strain and sex.       Cells with N < 5 are colored pink.


More info about these strains
Benavides1 measure Sex 129P1/ReJ 129P2/OlaHsd 129P3/J 129S1/SvImJ 129S6/SvEvBrd 129S7/SvEv 129T2/SvEmsJ 129X1/SvJ A/J AKR/J ALS/LtJ BALB/cByJ BALB/cJ BDP/J BUB/BnJ C3H/HeJ C3H/HeNCrl C57BL/10J C57BL/6J C57BLKS/J C57BR/cdJ C57L/J C58/J CAST/EiJ CBA/J DBA/1J DBA/2J FVB/NJ I/LnJ KK/HlJ LEWES/EiJ LG/J MAI/Pas MRL/MpJ MSM/MsJ NMRI NOD/ShiLtJ NON/ShiLtJ NOR/LtJ NZB/BlNJ NZO/HlLtJ PERA/EiJ P/J PL/J PWK/PhJ SEG/Pas SENCARA/PtJ SENCARB/PtJ SENCARC/PtJ SJL/J SKHIN/Sprd SM/J SSIN/Sprd SWR/J TALLYHO/JngJ TIRANO/EiJ WSB/EiJ ZALENDE/EiJ
Gpr84   Gpr84 allele deletion in exon 2 (0=yes, 1=no)   48201 (F)
(M)